Friday, March 27, 2015

Contoh borang semakan Jadual Kedatangan Murid (u/p Penyelaras Tingkatan yang berkenaan)

Borang semakan Jadual Kedatangan Murid 2015 i

Wednesday, February 25, 2015


Panduan Kebersihan Diri Pengendali Makanan


(PERATURAN 33, PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009)

PENGENALAN
Pengendali makanan merupakan antara penyumbang utama pencemaran makanan. Oleh itu, pengendali makanan hendaklah sentiasa mengekalkan kebersihan diri.

OBJEKTIF
Garis panduan ini disediakan sebagai panduan kepada pihak industri mengenai keperluan kebersihan diri pengendali makanan seperti yang dikehendaki dalam Peraturan 33, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009.

DENDA
Mana-mana pengendali makanan yang tidak mematuhi peraturan ini adalah melakukan kesalahan dan boleh DIDENDA tidak melebihi SEPULUH RIBU RINGGIT (RM10,000) atau penjara tidak melebihi DUA (2) tahun.


Keperluan Kebersihan Diri
Pengendali makanan semasa mengendali, menyediakan, membungkus, membawa, menyimpan, mempamer dan menghidang makanan hendaklah memastikan perkara berikut :

ü Basuh tangan sebelum memulakan kerja, selepas menggunakan tandas, selepas kendali bahan mentah atau bahan tercemar

ü Rambut mestilah kemas dan memakai penutup kepala

ü Kuku pendek dan bersih

ü Tidak memakai perhiasan diri, contohnya jam, gelang, atau cincin

ü Dilarang mengisi apa-apa barang di dalam poket pakaian termasuk apron

ü Sentiasa menjaga kebersihan diri

ü Menanggalkan baju Iuar/ apron/ penutup kepala/ sebelum ke tandas dan setiap kali keluar dari kawasan pemprosesan makanan

ü Tidak menyebabkan pencemaran makanan, contohnya bersin, batuk, meludah, atau menggaru

ü Tidak merokok

ü Misai dan janggut dikemas rapi

(Sumber : Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, KKM)


 

Thursday, December 4, 2014

Panduan kepada Guru Mata Pelajaran di Kelas


Sebelum memulakan pengajaran
-memastikan semua murid yang hadir pada hari tersebut ada di dalam kelas
-mengetahui dengan jelas punca murid yang hadir tetapi tiada di dalam kelas
-mengisi maklumat murid dalam Buku Pengesanan Murid
-memastikan kelas berada dalam keadaan bersih dan teratur
-memastikan semua murid berada dalam keadaan bersedia untuk belajar
-mengambil tindakan segera jika ada murid yang tidak sihat/ cedera/ menghadapi masalah utuk mengikuti pelajaran dengan merujuk masalah yang berkenaan kepada Guru Bertugas/ penolong kanan/ pengetua untuk tindakan selanjutnya

Semasa sesi pengajaran-pembelajaran
-memastikan semua murid memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pengajaran guru
-memastikan murid tidak bising, bermain-main, bergurau, dan mengganggu ketenteraman kelas
-memastikan murid tidak meninggalkan tempat duduk masing-masing kecuali dengan izin atau arahan guru
-memastikan hanya seorang murid dibenarkan keluar pada satu masa tertentu dengan menggunakan Kad Izin Keluar Kelas dan nama murid yang keluar direkodkan dalam Buku Pengesanan Murid
-memastikan semua murid membuat tugasan mata pelajaran yang diarahkan

Sebelum keluar dari kelas
-memastikan kelas berada dalam keadaan bersih dan terkawal
-memastikan murid yang keluar dari kelas semasa p&p sudah kembali ke kelas atau perlu dimaklumkan kepada guru subjek yang berikutnya