Thursday, December 1, 2016

Contoh Borang Pascanilai (postmortem) program

-LETTERHEAD SEKOLAH-


Borang Pascanilai Program

Program/ Aktiviti      :               Penyampaian Sumbangan Hari Raya Aidilfitri 20XX
Unit                            :               Hal Ehwal Murid
Jawatankuasa         :               Kebajikan dan KWAPM
Kumpulan sasaran :               40 orang murid miskin/ yatim miskin
Tarikh                         :               01 JULAI 20XX
Masa                          :               10.30 – 12.00 tengah hari
Tempat                      :               Anjung Bestari
Perasmian oleh      :              
                                               

1.    Kekuatan:
i.     Program dijalankan menepati masa.
ii.    Sumbangan dapat disediakan dalam 2 bentuk iaitu baucar barangan, wang tunai serta pakaian.
iii.   Mendapat sumbangan yang sangat menggalakkan daripada guru, staf, PIBG serta pihak luar melebihi
       anggaran perbelanjaan asal.  
iv.    Kerjasama baik daripada pihak pengurusan pasar raya YY.

2.   Kelemahan:
i.      Beberapa orang penerima sumbangan tidak hadir. 
ii.     Penerima sumbangan yang tidak hadir tidak dikenal pasti lebih awal supaya tidak perlu diumumkan oleh       
        pengacara majlis. 
iii.    Ada sumbangan wang diterima melepasi tarikh akhir yang ditetapkan menyebabkan kesukaran membuat 
        pengubahsuaian semula. 
iv.    Ada guru kelas yang tidak menyerahkan semula borang cadangan murid miskin.  
v.     Murid-murid yang menghadiri majlis agak bising dan kurang tumpuan. 
vi.    Pamflet tidak diserahkan awal kepada tetamu (YDP PIBG).

3.    Cadangan Penambahbaikan:
i.      Taklimat awal kepada penerima sumbangan tentang tatacara menerima sumbangan.  
ii.     Penyelaras program memaklumkan segera kepada pengacara majlis jika ada perubahan perajalanan program.

4.    Rumusan:
Kerjasama dan sumbangan daripada guru-guru dan kakitangan amat membantu menjayakan program ini dan adalah diharapkan agar dapat diteruskan lagi dengan lebih berkesan pada masa hadapan.


Disediakan oleh:                                                                


.......................………………………..                                                            
(                                                          )                                                                  
Setiausaha,
Jawatankuasa Kebajikan dan KWAPM.Ulasan Pengetua:

                                                .............................................................................................................................................................................................

                                                .............................................................................................................................................................................................

                                                .............................................................................................................................................................................................
..…………………............……..                                                            
(                                                  )                                                                          
Pengetua.

No comments:

Post a Comment