Saturday, August 27, 2011

Kertas Kerja - Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

Rasional

Suasana bilik darjah yang bersih dan ceria dapat mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

Matlamat

Pengurusan kelas yang berkesan dan konsisten.


Objektif

i. Mewujudkan bilik darjah yang bersih dan ceria serta bermaklumat.

ii. Membina kreativiti pelajar dalam melahirkan idea untuk mewujudkan kelas bersih dan ceria.

iii. Memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar seperti bekerjasama, hormat-menghormati, menghargai dan tolong-menolong.

Sasaran

Semua kelas dan pelajar.


Jangka masa

Januari hingga November 20XX/ Sepanjang tahun.


Anggaran kos

RM30.00 X 28 minggu = RM840.00

(Tempat pertama mingguan = RM15.00 / Tempat kedua = RM10.00 / Tempat ketiga = RM5.00)

Sumber kewangan

i. SUWA

ii. PIBG


Sumber tenaga

i. Guru

ii. Pekerja sokongan

iii. Pelajar


Jadual pelaksanaan

Bil

Aktiviti

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M2

M3

M4

M1

M1

M2

M3

M4

1

Keceriaan kelas

2

Penilaian

3

Penyampaian hadiah

Syarat-syarat Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

i. Pertandingan melibatkan semua kelas.

ii. Penilaian dibuat melibatkan aspek yang berikut:-

a. Kebersihan lantai, tingkap, siling dan dinding.

b. Papan kenyataan hadapan (maklumat kelas dan maklumat sekolah) dan papan kenyataan belakang:

-visi dan misi -peraturan kelas

-jadual waktu -pelan kebakaran

-jadual bertugas -sudut mata pelajaran

-carta organisasi -sudut ilmu

-senarai pelajar -sudut pengiktirafan kelas

-senarai inventori -matlamat/ objektif/ slogan

c. Hiasan dan kata-kata motivasi

d. Susun atur perabot (kerusi, meja, almari, dll) termasuk selepas waktu persekolahan

e. Disiplin pelajar di dalam kelas (bonus)

-kedatangan baik / salah laku minimum / keluar kelas dengan kebenaran, dsb.

iii. Penilaian dibuat oleh kumpulan panel penilai sepanjang minggu.

iv. Anugerah sijil penghargaan setiap minggu dengan nilai kemenangan.

(Tempat pertama mingguan = RM15.00 / Tempat kedua = RM10.00 / Tempat ketiga = RM5.00)

v. Kelas yang mendapat 50 markah ke bawah perlu membuat kerja amal/ denda.


Panel Penilai

Minggu 1

-

-

-

Minggu 2

-

-

-

Minggu 3

-

-

-

Minggu 4

-

-

-

(atau – guru bertugas mingguan dengan bantuan ajk pengawas)

Contoh borang pemarkahan

Tarikh : ………………… Hari : …………………….. Masa : ……………………

Kelas

Kebersihan

Maklumat Pendidikan

Kekemasan

Bonus

J

U

M

L

A

H

K

E

D

U

D

U

K

A

N

Lantai

Dinding

Koridor

Tingkap

Sudut Mata Pelajaran

Sudut Bacaan

Informasi Kelas

Susunan meja/ Kerusi/ Perabot

Hiasan/ Kreativiti

Disiplin/ Kehadiran

Projek Khas Kelas

15 m

15 m

15 m

15 m

10 m

15 m

15 m

5 m

5 m

110 m

1 Cendekia

1 Bestari

1 Terampil

1 Arif

1 Dedikasi

1 Inovatif

1 Jati Diri

2 Cendekia

2 Bestari

2 Terampil

2 Arif

2 Dedikasi

2 Inovatif

2 Jati Diri

2 Efisien

3 Cendekia

3 Bestari

3 Terampil

3 Arif

3 Dedikasi

3 Inovatif

3 Jati Diri

4 Cendekia

4 Bestari

4 Terampil

4 Arif

4 Dedikasi

5 Cendekia

5 Bestari

5 Terampil

5 Arif

5 Dedikasi

Nama Penilai :

i.

ii.

iii.

Tandatangan ketua penilai

5 comments: