Saturday, August 27, 2011

Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Bilik Bimbingan dan Kaunseling
Ø Lokasi yang strategik
Ø Keluasan yang selesa
Ø Bilik yang teraputik / selesa / kemas / bersih dan teratur
Ø Bilik Sesi Kaunseling Individu (Sebahagian Pintu / Dinding Berkaca – dapat dilihat dari luar)
Ø Bilik Sesi Kaunseling Kelompok
Ø Ruangan / Bilik Pengurusan dan Kaunter Perkhidmatan
Ø Ruang Tetamu / Rehat
Ø Almari Fail Berkunci
Ø Bilik / Ruangan Sumber Maklumat
Ø Tidak perlu banyak maklumat dipaparkan
Ø Maklumat yang perlu :
-Visi
-Misi
-Carta Organisasi
-Moto
-Falsafah
-Piagam Pelanggan
-Profail Guru BK
-Jadual Perkhidmatan

Ø Rak Borang-borang Perkhidmatan dan Peti Perkhidmatan Berkunci
Ø Kemudahan Internet, ICT, telefon, dan media elektronik
Ø Bilik berhawa dingin
Ø Papan tanda bilik BK
Ø Papan tanda arah bilik BK
Ø Cermin Diri

Sistem Fail dan Rekod
1. FOLDER PENGURUSAN AM (PUTIH)
1.1 AM : SMK/HEM/BK/1.1/Jld.1 ( )
1.2 Pekeliling Perkhidmatan : SMK/HEM/BK/1.2/Jld.1 ( )
1.3 Pendidikan Kerjaya dan Latihan : SMK/HEM/BK/1.3/Jld.1 ( )
1.4 Program Pembangunan Murid : SMK/HEM/BK/1.4/Jld.1 ( )
1.5 Program Pembangunan Staf dan Mesyuarat : SMK/HEM/BK/1.5/Jld.1 ( )

2. FOLDER BIDANG (KUNING)
2.1 Akademik : SMK/HEM/BK/2.1/Jld.1 ( )
2.2 Pendidikan Kerjaya : SMK/HEM/BK/2.2/Jld.1( )
2.3 Psikososial dan Kesejahteraan Mental : SMK/HEM/BK/2.3/Jld.1( )
2.4 Pembangunan Diri : SMK/HEM/BK/2.4/Jld.1( )
2.5 Keibubapaan : SMK/HEM/BK/2.5/Jld.1( )
2.6 Pendidikan Pencegahan Dadah : SMK/HEM/BK/2.6/Jld.1( )
2.7 Disiplin Murid : SMK/HEM/BK/2.7/Jld.1( )
2.8 Kelab Bimbingan dan Kaunseling : SMK/HEM/BK/2.8/Jld.1( )
2.9 Pembimbing Rakan Sebaya : SMK/HEM/BK/2.9/Jld.1( )
2.10 Program Khas (Sekolah Boleh Menambah Program Khas)
2.10.1 Program Mentor Mentee : SMK/HEM/BK/2.10.1/Jld.1( )
2.10.2 Program Kaunseling Berfokus : SMK/HEM/BK/2.10.2/GBK1( )
2.10.3 Modul Perkhidmatan BK : SMK/HEM/BK/2.10.3/GBK1( )
2.11 Lawatan Pembelajaran : SMK/HEM/BK/2.11/Jld.1( )
2.12 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling : SMK/HEM/BK/2.12/ Jld.1( )
2.13 Tugas Am : SMK/HEM/BK/2.13/ Jld.1( ) (Perancangan Tahunan, Takwim, Pelaporan Program dan Aktiviti BK, Jadual Kelas, Jadual Guru, Kewangan)

3. FOLDER PERKHIDMATAN KAUNSELING INDIVIDU (MERAH)

3.1 Rekod Perkhidmatan Kaunseling Individu : SMK/HEM/UBK/3.1/ Jld.1

Bil

Nama Klien

Ting

Tarikh

Masa

No.Ruj

Guru

Bimbingan dan Kaunseling

3.2 Rekod Perkhidmatan Kaunseling Kelompok : SMK/HEM/UBK/3.2/ Jld.1

Bil

Nama Klien

Ting

Tarikh

Masa

No.Ruj

Guru

Bimbingan dan Kaunseling


3.3 Laporan Perkhidmatan Kaunseling Individu : SMK/HEM/UBK/3.3/ KI/A ( ) - (SULIT)

Nama : Ting :

Tarikh Sesi : Masa : Sesi kali :

1. Latar belakang Masalah :

2. Masalah dikenal pasti :

3. Pendekatan/ Teori :

4. Cadangan :

5. Kesimpulan :


3.4 Laporan Perkhidmatan Kaunseling Kelompok : SMK/HEM/UBK/3.4/KK/A ( ) - (SULIT)

Nama Ketua : Ting :

Tarikh Sesi : Masa : Sesi kali :

1. Latar belakang Masalah :

2. Masalah dikenal pasti :

3. Pendekatan / Teori :

4. Cadangan :

5. Kesimpulan :

No comments:

Post a Comment