Thursday, March 15, 2012

Guru Bertugas Mingguan

-Datang awal sekurang-kurangnya 15 minit sebelum sesi perhimpunan pagi bermula dan pulang 15 minit setelah sekolah berakhir.

-Membantu Pengetua membuat pengawasan menyeluruh terhadap murid-murid sebelum loceng pertama dibunyikan, pada waktu rehat, di sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera jika perlu.

-Mengawasi kebersihan kelas, tandas, kantin dan kawasan sekolah.

-Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah dan melaporkannya.

-Membuat laporan di dalam buku ‘laporan bertugas’ yang disediakan dan kalau perlu, laporkan terus kepada Pengetua supaya tindakan segera dapat diambil.

-Mengurus rawatan murid yang sakit atau menghantar mereka ke hospital/ rumah.

-Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar-pelajar yang memohonnya (dengan kebenaran Pengetua/ GPK Hem).

-Memastikan ketepatan waktu kehadiran pelajar, kepulangan murid, masa rehat dan masa pertukaran guru.

-Membuat pengumuman rasmi melalui alat siar raya sekiranya perlu tanpa mengganggu perjalanan P & P.

-Mengurus hal-hal bersabit dengan kehilangan/ jumpaan barang-barang.

-Memastikan keselamatan murid-murid di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah.

-Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan-persatuan, kegiatan badan beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan.

-Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/ minggu persekolahan dalam ‘Buku Laporan Bertugas’. Antara perkara yang dicatatkan ialah:
i. Kedatangan murid, guru-guru dan kakitangan
ii. Murid-murid ponteng, tidak hadir atau sakit.
iii. Ucapan/ pengumuman-pengumuman penting dalam perhimpunan.
iv. Kehadiran pelawat.

-Mengambil maklumat dari mana-mana guru yang ingin menyampaikan maklumat kepada murid-murid.

-Memastikan pengawas mengawal murid yang datang lewat ke sekolah.

-Membantu melancarkan perbarisan murid-murid waktu pagi dan waktu perhimpunan rasmi hari Isnin.

No comments:

Post a Comment