Tuesday, March 13, 2012

Peraturan Murid Keluar daripada Kelas

1. Murid tidak dibenarkan keluar kelas pada masa pertama dan akhir sebelum rehat serta waktu pertama dan akhir selepas rehat, kecuali atas sebab yang tidak dapat dielakkan dan dengan kebenaran guru.
2. Kebenaran keluar hanya boleh diberikan oleh guru yang berada di dalam kelas berkenaan. 3. Hanya seorang murid sahaja dibenarkan keluar pada satu masa tertentu dengan menggunakan Kad Izin Keluar Kelas.
4. Murid-murid yang keluar kelas untuk Pendidikan Jasmani, ke makmal/ bengkel/ bilik khas, atau untuk pertukaran kelas, dikehendaki beratur dalam dua barisan dan dengan senyap berjalan dengan teratur.
5. Jangan tinggalkan wang atau barangan berharga di dalam kelas.
6. Murid-murid tidak dibenarkan berada di dalam kelas pada masa rehat.

No comments:

Post a Comment