Thursday, April 3, 2014

Matlamat Pengurusan Kantin Sekolah1.  Menjadikan Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan yang mempunyai sebuah kantin yang ceria, berkualiti, dan mesra pelanggan. 
2.  Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam menjalani hidup seharian di kalangan warga sekolah.  Mewujudkan suasana kantin sekolah yang kondusif. 
3.  Memupuk semangat kepunyaan serta kesediaan bertoleransi dengan pihak kantin untuk mencapai matlamat amalan mesra kantin. 
4.  Membentuk sahsiah dan disiplin pelajar yang sentiasa mematuhi peraturan sekolah dan kantin sekolah.    

PENGURUSAN KANTIN  (SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN)
 
TUGAS PEGAWAI
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
KUASA YANG DIBERI
PEGAWAI LAIN
Pengetua
Bertanggungjawab untuk memastikan: 
-Kantin sentiasa selamat, bersih dan ceria
-Semua kemudahan di kantin sentiasa bersih, selamat dan berfungsi
-Peraturan-peraturan yang disediakan dipatuhi
-Setiap kes yang disyaki keracunan makanan dilaporkan segera kepada pihak-pihak berwajib mengikut peraturan-peraturan yang berkuat kuasa.
-Kandungan buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah dipatuhi
-Pengusaha kantin seboleh-bolehnya menyediakan makanan bermasak di kantin.
-Pengusaha kantin mengambil kira kepentingan agama pelanggan apabila menyedia serta menyimpan makanan dan minuman
-Pengusaha kantin menyedia serta menjual makanan dan minuman yang halal
-Pengusaha kantin tidak memelihara haiwan atau membiarkan berkeliaran di kawasan kantin sekolah
-Pengusaha kantin menjual makanan makanan mengikut kontrak
-Pengusaha kantin mempunyai lesen perniagaan yang sah 

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/19 Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah 

2. Surat Pekeliling  Ikhtisas Bil. 1/1981 Jualan Makanan dan Minuman di Kantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama

3.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 Kantin Sekolah

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah

5. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj: KP10102/14/012(55). Penurunan Kuasa Menandatangani Kontrak Kerajaan Dan Perlantikan Jawatankuasa Sebut Harga.
-GPK HEM

-Penyelia Petang

-Guru Kantin

-Wakil guru

-Wakil Pelajar (Pengawas)

-Pengusaha Kantin
PK HEM

PK Petang

Guru Kantin

S/u JK Kantin -Membantu Pengetua dalam usaha menyelia kantin dan bertanggungkjawab untuk memastikan:
-Kebersihan, kemudahan, alat kelengkapan dan kawasan persekitaran kantin
-Kebersihan, mutu, khasiat, dan keselamatan makanan yang dijual
-Harga berdasarkan perjanjian
-Keselamatan di kantin sekolah
-Kesopanan, kebersihan dan kesihatan pengendali makanan
-Menyediakan laporan harian kantin
-Pelajar sentiasa bersopan santun dan mengamalkan pekerti yang baik semasa berada di kantin
-Makanan dan minuman yang dijual mencukupi
-Kantin dikendalikan dengan cekap dan efisien
1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1976 - Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981 Jualan Makanan dan Minuman di Kantin-kantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama

3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 Kantin Sekolah

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah
-Penyelia Petang

-Guru Kantin

-Wakil guru

-Wakil Pelajar (Pengawas) 
PENGUSAHA KANTIN
Bertanggungjawab untuk memastikan:
-Lesen Perniagaan yang sah diperoleh daripada Pihak Berwajib
-Kontrak dengan pihak sekolah dipatuhi
-Amalan kebersihan dan keselamatan di kantin sentiasa dititikberatkan
-Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985 dan peraturan lain pengurusan kantin sekolah yang berkuat kuasa dipatuhi.
-Makanan yang dijual sentiasa bersih, bermutu, berkhasiat dan selamat
-Pengendali makanan telah menjalani pemeriksaan kesihatan, menghadiri kursus pengendalian makanan dan dalam keadaan sihat
-Pengendali makanan mengamalkan tabiat yang sihat semasa bertugas
-Pengendali makanan berpakaian bersih, sopan dan lengkap semasa bertugas
-Bangunan kantin, kemudahan lain dan kawasan persekitaran sentiasa dalam keadaan bersih, ceria dan selamat
-Pengendali makanan sentiasa berbudi bahasa semasa melayani pelanggan
-Makanan bermasak disediakan di kantin sekolah
-Kantin tidak dijadikan sebagai tempat kediaman
-Tidak memelihara haiwan atau berkeliaran di kawasan kantin
-Kantin dikendalikan dengan cekap dan efisien
-Kepentingan agama pelangan diambil kira semasa membuat persediaan dan menyimpan makanan dan minuman
-Menjual hanya makanan dan minuman yang halal
-Pengendali makanan telah diakui sihat oleh Pegawai Perubatan
-Semua pengendali makanan berpakaian sopan, lengkap dan bersih
-Pengendali makanan menjaga kebersihan diri dan mengelakkan amalan-amalan yang boleh menyebabkan pencemaran terhadap makan dan minuman
-Semua pengendali makanan telah diberi pelalian Tifoid dan sihat semasa mengendalikan makanan
-Pengendali makanan telah menghadiri Kursus Pengendalian Makanan
-Segala panduan dan peraturan seperti yang terkandung dalam Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah dipatuhi
-Makanan dan minuman dari luar sekiranya perlu hendaklah bersih, bermutu, berkhasiat dan selamat dimakan.
-Maklumat mengenai pembekal dari luar hendaklah dimaklumkan kepada jawatankuasa kantin sekolah 
1.   Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1976 - Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah

2.   Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981 - Jualan Makanan dan Minuman di Kantin-kantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama

3.   Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 - Kantin Sekolah

4.   Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah
  
-Pengendali Makanan

No comments:

Post a Comment