Thursday, December 4, 2014

Garis Panduan Menghadapi Banjir

1. Sekolah yang Dilanda Banjir:
1.1     Langkah-langkah awal sekolah:
1.1.1  Menubuhkan Jawatankuasa Bencana di peringkat sekolah (SPI Bil. 9/2009 ) untuk menyediakan perancangan serta mengatur strategi menghadapi bencana.
1.1.2 Memaklumkan kepada semua warga sekolah tentang pelan tindakan menghadapi banjir semasa perhimpunan sekolah atau mesyuarat guru dan staf sokongan.
1.1.3 Mendapatkan maklumat terkini tentang ramalan kaji cuaca dan banjir melalui siaran radio, televisyen, akhbar dan laman web Jabatan Perkhidmatan Kaji Cuaca Malaysia di alamat http//www.kjc.gov.my
1.1.4 Menyimpan dokumen dan alat berharga di tempat tinggi dan selamat (terutamanya jika sekolah yang memang kerap atau mudah dilanda banjir)
1.1.5 Memastikan bilik menyimpan buku teks ditempatkan di tingkat atas (sekiranya sekolah berkenaan mempunyai bangunan Iebih dari satu tingkat)
1.1.6 Menyediakan papan maklumat yang mengandungi senarai nama dan nombor telefon jabatan-jabatan atau  individu-individu yang perlu dihubungi sekiranya berlaku kecemasan atau banjir
1.1.7 Menyediakan aIat-alat kelengkapan yang perlu digunakan sekiranya kecemasan atau banjir berlaku:
a. Loud hailer
b. Portable radio
c. Lampu suluh kalis air
d. Tali
1.1.8 Memastikan stok bekalan makanan kering berlebihan disediakan dan disimpan di tempat yang tinggi serta selamat (bagi sekolah yang mempunyai asrama) untuk mengelakkkan bekalan makanan murid tidak putus sementara menunggu bantuan dari luar
1.1.9 Memastikan bot dan jaket keselamatan (bagi sekolah-sekolah yang terletak berhampiran sungai) berfungsi dan sedia digunakan pada bila-bila masa. Jaket keselamatan boleh dipinjam dari Pusat Kokurikulum yang berdekatan
1.1.10 Mengingatkan pengawal keselamatan, guru-guru dan warden asrama supaya bertindak mengikut garis panduan yang telah ditetapkan Jawatankuasa Bencana Sekolah

1.2 Tindakan Sekolah-sekolah Semasa Banjir:
1.2.1 Memaklumkan dengan segera kepada jabatan-jabatan (JPN, PPD, Polis, Bomba, dll) serta individu (PIBG dan ibu bapa) seperti yang tersenarai dalan Jawatankuasa Bencana Sekolah untuk mendapatkan bantuan
1.2.2 Memindahkan guru, murid dan staf sokongan ke tempat yang Iebih selamat apabila banjir dijangka akan mencapai paras bahaya atau apabila diarah berpindah oleh Jawatankuasa Bencana (Banjir) peringkat bahagian, negeri atau daerah
1.2.3 Meminta bantuan penduduk kampung atau taman perumahan setempat untuk memindahkan harta benda sekolah dengan segera
1.2.4 Memutuskan bekalan elektrik di premis yang dilanda banjir untuk mengelakkan bahaya litar pintas
 1.2.5 Mengatur supaya guru-guru yang kawasan perumahan mereka dilanda banjir agar dapat bertugas di sekolah yang berhampiran dengan kediaman rnereka (sekiranya terdapat sekolah yang tidak terlibat dengan banjir)
1.2.6 Mengurus supaya murid-murid yang ternpat kediaman mereka tidak dilanda banjir agar dapat ditumpangkan belajar di sekolah-sekolah berhampiran yang tidak terlibat dengan banjir sehingga banjir surut
1.2.7 Menghubungi pihak JPN / PPD untuk mendapatkan panduan dan tindakan yang perlu diambil oleh sekolah
1.2.8 Pastikan keselamatan sekolah dikawal oleh pengawal keselamatan sekolah jika premis sekolah tidak ditenggelami oleh banjir sepenuhnya

1.3 Tindakan Sekolah Setelah Banjir Surut:
1.3.1 Mengaturkan supaya diadakan kerja gotong-royong membersihkan kawasan sekolah yang melibatkan guru-guru, staf sokongan, PIBG, penduduk setempat dan jabatan-jabatan berkaitan
1.3.2 Menghubungi dan memaklumkan bencana tersebut kepada agensi kerajaan berkaitan
1.3.3 Memanggil juruteknik bertauliah dari Jabatan Kerja Raya untuk meneliti tahap keselamatan pendawaian bangunan yang ditenggelami banjir sebelum digunakan
1.3.4 Menyenaraikan jumIah kerosakan aIat / perabot (kerusi, meja, almari, dll) untuk direkod bagi tujuan pelupusan
1.3.5 Mengadakan gotong-royong bersama PIBG untuk membaiki kerusi meja dan peralatan yang tidak mengalami kerosakan teruk
1.3.6 Mengenal pasti dan menyenaraikan murid-murid yang memerlukan bantuan kewangan , buku teks, peralatan sekolah, pakaian dan keperluan sekolah yang lain dan perlu dimaklumkan ke JPN / PPD untuk mendapat bantuan tersebut
1.3.7 Mengaturkan pinjaman buku teks dari sekolan yang tidak terlibat dengan banjir dalam daerah yang berkenaan ( sekiranya ada lebihan stok)
1.3.8 Memakiumkan senarai terkini jenis dan jumlah buku teks yang diperlukan kepada JPN dan PPD. Pihak sekolah boleh membuat pesanan terus kepada penerbit (rujuk katalog yang telah dibekalkan oleh Bahagian Buku Teks, KPM)
1.3.9 Mengaturkan peminjaman peralatan (kerusi, meja dll ) dari sekolah yang tidak terlibat banjir dalam daerah yang berkenaan (sekiranya ada lebihan stok)
1.3.10 Memaklumkan senarai terkini jenis dan jumlah peralatan, kerusi, meja, almari dan lain-Iain yang diperlukan oleh sekolah kepada PPD dan JPN. Pesanan ini perlu dibuat dengan SEGERA
1.3.11 MemakIumkan kepada semua guru, staf sokongan, PIBG dan ibu bapa tentang tarikh sekolah akan beroperasi semula
1.3.12 Memaklumkan kepada murid-murid yang kediaman mereka dilanda banjir bahawa mereka boleh datang ke sekolan menggunakan pakaian biasa sekiranya pakaian mereka telah musnah semasa banjir
1.3.13 Menggalakkan murrd-mund yang kediaman mereka tidak teriibat dengan banjir / telah pulih dari dilanda banjir untuk datang ke sekolah
1.3.14 Menjemput Pegawai Kesihatan dari Klinik Kesihatan yang berhampiran untuk rnenjalankan pemeriksaan kesihatan kepada murid-murid sekolah
1.3.15 Menyegerakan urusan pemberian bantuan-bantuan kewangan (KWAP) kepada murid-murid Tahun 2–Tahun 6. Mengaturkan pemilihan segera murid-murid Tahun 1 dan Tingkatan 1 yang layak untuk menerima Bantuan
1.3.16 Menyegerakan pengagihan biasiswa dan bantuan-bantuan lain kepada murid-murid
1.3.17 Mengaturkan pungutan derma kilat (berbentuk wang ringgit, pakaian terpakai, pakaian seragam sekolah atau peralatan sekolah) dengan kerjasama PIBG. Pungutan hendaklah dibuat dalam kalangan guru, staf sokongan dan ibu bapa setempat yang tidak terlibat dengan bencana banjir. Derma yang berupa wang hendaklah dimasukkan dalam akaun PIBG dengan rnenyediakan satu Iajur khas untuknya. Pengagihan derma dan sumbangan yang diperoleh hendaklah diagihkan segera kepada murid-murid, guru-guru dan staf sokongan yang memerlukan
1.3.18 Menyediakan laporan terperinci untuk dihantar ke PPD dan JPN

2. Sekolah yang Menjadi Pusat Penempatan Sementara Mangsa Banjir:
2.1 Tindakan Sekolah Pusat Penempatan Sementara Mangsa Banjir Sebelum Banjir Melanda Kawasan Berkaitan:
2.1.1 Memastikan sekolah berada dalam keadaan bersih dan terkawal setiap masa
2.1.2 Memastikan kemudahan asas seperti bekalan elektrik, air, bilik mandi dan tandas serta peralatan yang berkaitan dengannya dalam keadaan baik.
2.1.3 Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PPD sekiranya sekolah dicadangkan untuk menjadi Pusat Penempatan Sementara Mangsa Banjir
2.1.4 Mengenal pasti premis yang boleh dibenarkan untuk digunakan sekiranya penernpatan mangsa banjir dilaksanakan. Keutamaan untuk penempatan mangsa adalah dlcadangkan di dewan sekolah, biIik-biIik darjah, kantin dan asrama. Cuba elakkan penggunaan pejabat sekolah, biIik guru, makmal, perpustakaan, bengkel-bengkel serta stor sukan untuk tujuan tersebut
2.1.5 Sediakan tong sampah yang secukupnya untuk kegunaan premis-premis yang telah dikenal pasti tadi
2.1.6 Memaklumkan perkara ini kepada semua guru, staf sokongan, murid-murid dan PIBG.

2.2 Tindakan Sekolah-Sekolah Pusat Penempatan Sementara Mangsa Banjir Semasa Banjir Melanda Kawasan Berkaitan:
2.2.1 Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Jawatankuasa Bantuan Banjir Peringkat Daerah untuk menempatkan mangsa banjir di sekolah
2.2.2 Meminjamkan tllam asrama (jika diperlukan)
2.2.3 Merekodkan segala peralatan sekolah yang dipinjamkan untuk tujuan audit
2.2.4 Menyediakan tempat penyediaan hidangan makanan di kantin (jika diperlukan)
2.2.5 Sesi persekolahan akan berjalan seperti biasa sekiranya premis yang digunakan tidak menggunakan bilik darjah murid. Sekiranya bilik darjah digunakan sebahagiannya untuk menempatkan mangsa banjir, murid-murid bolehlah ditempatkan dengan berkongsi kelas atau sekolah perlu menetapkan kelas secara bergilir-gilir untuk hadir ke sekolah. Keutamaan diberikan kepada kelas-kelas peperiksaan iaitu darjah 6, tingkatan 3, 5, dan 6
2.2.6 Mengenal pasti murid-murid dalam kalangan mangsa banjir yang boleh ditumpangkan belajar di sekolah berkenaan serta mengaturkan urusan dan keperluan persekoahannya
2.2.7 Membuka kelas sesi petang untuk menumpangkan murid dan guru bagi sekolah yang berhampiran yang dilanda banjir
2.2.8 Jika murid diminta bercuti kerana premis digunakan sepenuhnya, pastikan hari persekolahan tersebut digantikan sebanyak mana cuti telah dibuat pada hari Sabtu yang ditetapkan. Pastikan PIBG, ibu bapa dan murid dimaklumkan tentang perubahan tersebut
2.2.9 Memastikan guru, kaunseIor dan guru bimbingan dapat membantu memberikan khidmat nasihat kepada mangsa banjir yang ditempatkan di sekolah
2.2.10 Menugaskan guru-guru secara bergilir-gilir untuk membantu Jawatankuasa Bencana Peringkat Daerah menjalankan tugas
2.2.11 Memastikan keadaan sekolah adalah dalam keadaan yang terkawal keselamatannya oleh pengawal keselamatan sekolah
2.2.12 Melaporkan kepada Bilik Gerakan Banjir PPD atau JPN dari semasa ke semasa tentang status dan keadaan terkini pengurusan penempatan mangsa banjir di sekolah

2.3 Tindakan Sekolah-Sekolah Pusat Penempatan Sementara Mangsa Banjir Selepas Banjir Melanda Kawasan Berkaitan:
2.3.1 Mengadakan kerja gotong-royong membersihkan kawasan dan premis yang digunakan sebagai pusat penempatan sementara mangsa banjir dengan kerjasama guru-guru, staf sokongan, murid-murid, PIBG dan masyarakat setempat
2.3.2 Mengenal pasti dan melaporkan kerosakan peralatan di premis kepada PPD dan JPN
2.3.3 Menyediakan Iaporan terperinci untuk PPD dan JPN

3. Sekolah yang Menumpangkan Murid-murid dari Sekolah yang Banjir:
3.1 Membuat hebahan tentang cadangan sekolah untuk menumpangkan murid murid dari sekolah yang dilanda banjir.
3.2 Menerima murid-murid dan guru-guru yang menumpang tanpa syarat.
3.3 Menyediakan senarai kehadiran murid-murid dan guru-guru.
3.4 Murid-murid hendaklah ditumpang mengikut tahap kelas ataupun tingkatan.
3.5 Melaporkan status terkini kepada PPD dan JPN.


(Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia)

1 comment: