Tuesday, October 26, 2010

Peraturan Meletakkan Motosikal di dalam Kawasan Sekolah

1. Pelajar yang mempunyai lesen dan motosikalnya mempunyai jalan sahaja dibenarkan memiliki stiker motosikal.

2. Stiker mesti dipamerkan setiap masa pada motosikal di sebelah kiri hadapan motosikal.

3. Stiker sah untuk tempoh satu tahun sesi persekolahan.

4. Stiker tidak boleh dipindah milik.

5. Setiap stiker diberikan nombor siri.

6. Sebarang kehilangan hendaklah dilaporkan dengan segera kepada Jawatankuasa Keselamatan.

7. Stiker tidak sah digunakan dan kebenaran meletakkan motosikal di dalam kawasan sekolah terbatal jika lesen dan cukai jalan telah tamat tempoh.

8. Pelajar yang menunggang motosikal secara berbahaya juga akan dibatalkan kebenaran meletakkan motosikal di dalam kawasan sekolah.

No comments:

Post a Comment