Thursday, October 3, 2013

Contoh Tatacara Guru Jika Perlu Meninggalkan Kelas Semasa Sesi Pengajaran dan Pembelajaran

Pada dasarnya, guru TIDAK BOLEH meninggalkan kelas kecuali atas sebab-sebab yang munasabah dan kecemasan. Keadaan dan keselamatan kelas adalah tanggungjawab guru mata pelajaran pada sepanjang masa sesi pengajaran dan pembelajaran.

-Guru hendaklah memaklumkan kepada guru di kelas berhampiran untuk membantu mengawasi kelas berkenaan.

-Guru mata pelajaran yang terpaksa keluar kerana mempunyai urusan segera di luar kelas hendaklah memastikan kelas berada dalam keadaan yang tenteram dan murid-murid membuat tugasan mata pelajaran.

-Guru hendaklah meminta kerjasama ketua kelas agar memastikan kelas sentiasa berada dalam keadaan terkawal.

-Jika perlu meninggalkan kelas melebihi 15 minit, maklumkan segera kepada Guru Kanan Mata Pelajaran atau Guru Penolong Kanan atau Pengetua untuk mendapatkan pengganti di kelas yang berkenaan.

No comments:

Post a Comment